ค้าประเวณี ในสังคมไทยมีปรากฏการณ์มาตั้งแต่อดีต มีรูปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมที่เป็นพลวัต เช่น สภาพเศรษฐกิจตกต่ำ ความยากจน การขาดการศึกษา สภาพสังคม วัฒนธรรม ทำให้การค้าประเวณีมีพัฒนาการจากรูปแบบที่เป็นกระบวนการมากขึ้น ปัจจุบันมีการโพสขายบริการทางเพศ เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบนโซเชีบล จึงทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถสืบเสาะและจับกุมได้

ค้าประเวณี รวบแม่เล้าหลอกเด็ก 15 โดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

ค้าประเวณี รวบแม่เล้าหลอกเด็ก 15 โดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เจ้าตัวรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) ภายใต้การอำนวยการของ

พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.,
พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง รอง ผบช.ก.,
พล.ต.ต.ศารุติ แขวงโสภา ผบก.ปคม.,
พ.ต.อ.มารุต กาญจนขันธกุล รอง ผบก.ปคม.,
พ.ต.อ.ณรงค์ เทศวิบูลย์ รอง ผบก.ปคม.,
พ.ต.อ.สุรพงษ์ ชาติสุทธิ์ รอง ผบก.ปคม.,
พ.ต.อ.ณัฏฐ์ สุวรรณวัฒนะ รอง ผบก.ปคม.,
พ.ต.อ.วุฒิชัย จันโทภาสรอง ผบก.ปคม.,
พ.ต.อ.ดวงโชติ สุวรรณจรัส รอง ผบก.ปคม.,
พ.ต.อ.กึกก้อง ดิศวัฒน์ ผกก.5 บก.ปคม.,
พ.ต.ท.นิติ ด่านไพบูลย์ รอง ผกก.5 บก.ปคม.,
พ.ต.ท.เกริก เสนาะสำเนียง รอง ผกก.5 บก.ปคม.

เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม นำโดย พ.ต.ท.ปริญญา รักษาแก้ว สว.กก.5 บก.ปคม. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ค้าประเวณี

การจับกุมแม่เล้าหลอกเด็ก

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกันจับกุม

1. น.ส.เสาวลักษณ์ สงวนนามสกุล อายุ 29 ปี

2. น.ส.ญานิสา สงวนนามสกุล อายุ 26 ปี ซึ่งต้องหาว่ากระทำผิดฐาน

ผู้ต้องหาที่ 1 “ค้ามนุษย์โดยการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีเด็กอายุเกิน 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี, เป็นธุระจัดหาฯ”

ผู้ต้องหาที่ 2 “ติดต่อ ชักชวน แนะนำตัว ติดตามหรือรบเร้าบุคคลตามถนนหรือสาธารณสถาน หรือการกระทำดังกล่าวในที่อื่นที่ใด เพื่อการค้าประเวณี อันเป็นการเปิดเผยและน่าอับอายหรือเป็นที่เดือดร้อนรำคาญแก่สาธารณชน” สถานที่จับกุม ภายในโรงแรมแห่งหนึ่ง ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

เจ้าหน้าที่พบการโพสขายบริการทางเพศ

พฤติการณ์สืบเนื่องมาจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้ทำการสืบสวนหาข้อมูลการลักลอบค้าประเวณีเด็กในพื้นที่รับผิดชอบ จนกระทั่งตรวจสอบพบการโพสขายบริการทางเพศ เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จากสื่อสังคมออนไลน์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ปคม. จึงได้ลงพื้นที่สืบสวน

กระทั่งวันที่ 21 มิ.ย.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ปคม. ได้ให้สายลับติดต่อไปยัง น.ส.เสาวลักษณ์ (ผู้ต้องหาที่ 1) เพื่อติดต่อขอซื้อบริการทางเพศเด็ก โดยที่ น.ส.เสาวลักษณ์ ได้ส่งภาพถ่ายของ น.ส.ญานิสา (ผู้ต้องหาที่ 2) และ น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 15 ปี มาให้สายลับและตกลงค่าบริการทางเพศในราคา 1,200 และ 1,300 บาท พร้อมนัดหมายสถานที่เป็นโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ก่อนจะเดินทางไปยังโรงแรมดังกล่าว และให้สายลับเข้าไปเปิดห้องพักในโรงแรม เมื่อถึงเวลานัดหมาย น.ส.เสาวลักษณ์ ได้ขี่รถจักรยานยนต์พา น.ส.ญานิสา และ น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 15 ปี มาที่โรงแรมและพาไปที่ห้องพักตามนัดหมาย จากนั้นได้รับเงินจากสายลับไป จำนวน 2,500 บาท แล้วได้เดินออกจากห้องพักไป เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงเข้าแสดงตัว พร้อมจับกุม น.ส.เสาวลักษณ์ และ น.ส.ญานิสา

ช่วยเหลือเหยื่อจากการค้าประเวณีเด็ก

ก่อนช่วยเหลือ น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 15 ปี เหยื่อจากการค้าประเวณีเด็ก และควบคุมตัวมายัง กก.5 บก.ปคม. เพื่อทำการบันทึกการจับกุม, ซักถามขยายผล และดำเนินการตามกฎหมาย

จากการสอบถาม น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 15 ปี เหยื่อจากการค้าประเวณีเด็ก ให้การว่าตนเองไม่ได้ตั้งใจจะไปขายบริการทางเพศ ขณะนั้นตนหลับอยู่ที่บ้านพัก แต่ว่า น.ส.เสาวลักษณ์ ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นพี่ที่รู้จักกัน ขี่รถจักรยานยนต์มาหาตนที่บ้าน และเรียกให้นั่งรถไปด้วยกัน เมื่อมาถึงโรงแรมจึงทราบว่าถูกพามาขายบริการทางเพศ สอบถามคำให้การผู้ต้องหาเบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

เด็ก หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส ซึ่งแท้จริงแล้ววัยเด็กเป็นวัยที่เชื่อมั่นในตนเอง มีความฝัน รู้จักให้โอกาสตนเอง ไม่กลัวที่จะแสดงออก หัวเราะ สนุก มีความสุขอย่างเต็มที่ ซึ่งปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคม คือการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก หมายถึง การบังคับ ชักจูง ส่งเสริม ยินยอม หรือกระทำด้วยประการใด ให้เด็กกระทำการใด หรือไม่กระทำการใด อันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กใน 6 รูปแบบ ได้แก่

  1. การแสวงหาประโยชน์จากเด็กในการค้าประเวณี
  2. การค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ
  3. การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว
  4. การบังคับเด็กแต่งงาน
  5. วัตถุหรือสิ่งแสดงการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก และ
  6. การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กออนไลน์

โดยมีผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการแสวงประโยชน์จากทั่วโลก มี 4.5 ล้านคน และ 20% ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเหล่านี้คือเด็กๆ

 

การค้าประเวณีเด็ก เป็นการล่อลวงเด็กของพวกมารสังคมในรูปแบบต่างๆ เพื่อลักตัวพาไปข่มขืน และเด็กจะถูกบังคับให้ขายตัว ดังนั้น พ่อแม่และครูต้องสอดส่องระแวดระวัง ดูแลเด็กให้ดี อย่าให้เด็กถูกหลอกลวง ซึ่งปรากฏเป็นข่าวในหน้าสื่ออยู่เนืองๆ เกี่ยวกับเด็กสูญหายจากโรงเรียนหรือบ้านไป เด็กที่สูญหายไปจะเป็นเด็กหญิงอายุราว 10-15 ปี

 

ข่าวทั่วไปอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ที่มาของบทความ

 

ติดตามอ่านข่าวทั่วไปได้ที่  datamicra.com

สนับสนุนโดย  ufabet369